این هفته یه اتفاقی برام افتاده که امیدوارم همه چیز خوب پیش بره ولی نمیدونم چرا ته دلم شدیداً استرس دارم به حدی که دلم میخواد فقط بشینم گریه کنم. 

میدونم خیلی مسخره است که من بگم یه مشکلی دارم و برام دعا کنین بعداً که حل شد میام میگم! ولی واقعاً غیر از این نمیتونم بگم...

فقط دعا کنین که همه چیز به خیر و خوشی بگذره

/ 1 نظر / 13 بازدید
هوران

ان شا /ئ الله همونی که میخوای بشه