گیسو خانوم

من زنم... همسرم... مادرم... همین! اولی برای خودم، دومی برای همسرم و سومی برای فرشته کوچولوم...

مهر 91
2 پست
شهریور 91
5 پست
مرداد 91
7 پست
تیر 91
10 پست
خرداد 91
4 پست
اسفند 90
8 پست
بهمن 90
7 پست
دی 90
10 پست
آذر 90
9 پست
آبان 90
8 پست
مهر 90
8 پست
شهریور 90
11 پست
مرداد 90
14 پست
تیر 90
3 پست